Random FFFFFUUUUUUU generator

13 anni fa

I quattro quadranti vengono combinati a caso.. geniale :)

http://www.cloverpatchwork.com/ffffuuuu.php

(via Bazinga! grazie a Matteo)

Fuck the future
Fuck the future
Sheldon's  FFFFFUUUUUUU
Sheldon's FFFFFUUUUUUU
Le cafè (aka giornata di c***a)
Le cafè (aka giornata di c***a)
Van Gogh Fffffuuuuuuu
Van Gogh Fffffuuuuuuu
Back to the FFFFUUUU
Back to the FFFFUUUU
NaCl FFFFUUUUUU!
NaCl FFFFUUUUUU!
LN down FFFUUU
LN down FFFUUU