FFFUUUUUUU mnemonico


Lo sapevo che finiva così, siete dei nerdosissimi bastardi… Ne avete mica un altro da consigliare?

Fuck the future
Sheldon's FFFFFUUUUUUU
Le cafè (aka giornata di c***a)
Van Gogh Fffffuuuuuuu
Back to the FFFFUUUU
NaCl FFFFUUUUUU!
LN down FFFUUU